तवा मसाला / भंरवा मसाला – How to Make Tawa Masala powder

तवा मसाला भरवां सब्जियां, करेले ,भिन्डी, बैगन या पनीर तवा मसाला (Paneer Tawa Masala) इत्यादि सब्जिय...